TTO - Tỉnh Hà Tĩnh cấm bán thịt heo ở nhiều chợ như TP Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà... do dịch tai xanh bùng phát trên địa bàn 51 xã nên những ngày qua, giá cả thực phẩm nơi đây tăng lên, ảnh hưởng đời sống người dân.