Kế hoạch CPH DNNN tại Đề án “Tái cơ cấu DNNN trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015” của UBND tỉnh Hà Tĩnh, 5 DNNN sẽ CPH gồm: TCty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Cty TNHH một thành viên cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh, Cty TNHH một thành viên quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh, Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hồng Lĩnh, Công ty TNHH một thành viên đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho biết, đến nay mới thực hiện CPH 1 DN là TCty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh vào tháng 3.2014.

Việc CPH DNNN đã rất chậm so với kế hoạch đề ra của UBND tỉnh, nhưng Phó Trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Tĩnh, ông Trần Viết Sao vẫn khẳng định: “Việc CPH vẫn thực hiện đúng lộ trình và thời gian tới sẽ phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các ngành để hoàn thành nhiệm vụ theo đề án tái cơ cấu DNNN trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015 của tỉnh”. Lý giải việc triển khai CPH chậm, theo ông Sao “do khó tìm nhà đầu tư chiến lược, khó bán, bán không được” cổ phần.