NDĐT - Tính đến 9 giờ 30-9, Hà Tĩnh vẫn còn 30 tàu thuyền đánh cá chưa về được nơi trú ẩn an toàn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh và Bộ đội biên phòng đang huy động phương tiện, lực lượng cứu hộ để đưa các tàu thuyền trên vào nơi trú ẩn.