Thời gian qua tại khu vực biên giới giáp địa phận Hà Tĩnh - Lào, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ buôn lậu gỗ trắc lớn.