Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình – hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất từ bão số 10, nhiều địa phương vẫn chưa có điện và mạng Internet, khiến cuộc sống của người dân vẫn vô cùng khó khăn.

Theo VTC