Thông tin về hậu quả cơn bão số 10 tại Hà Tĩnh cho thấy, các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên hiện nước biển đang dâng cao tràn vào các xã vùng bãi ngang. Trưa cùng ngày, bão đổ bộ khiến nhiều nhà bị tốc mái, nhiều cây cối, cột điện gãy đổ.

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 1

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 2

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 3

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 4

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 5

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 6

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 7

Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 8

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 9

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 10

Nhiều nhà mái tôn bị gió hất tung, giật sập

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 11

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 12

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 13

Ha Tinh tan hoang sau bao - Anh 14

Cột điện bị gãy

Minh Thùy