NDĐT - Kế hoạch giải cứu ngành ngân hàng trên bờ vực phá sản của Hoa Kỳ trị giá 700 tỷ USD đã bị đổ bể sau khi bị Hạ viện Mỹ từ chối thông qua.