Với 298 phiếu thuận và 117 phiếu chống, vừa qua Hạ viện Mỹ đã thông qua hiệp định hạt nhân dân sự với Ấn Độ, theo đó bãi bỏ lệnh cấm các hoạt động thương mại hạt nhân dân sự kéo dài suốt 3 thập kỷ qua với New Delhi.