(baodautu.vn) Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) vừa có thông báo chính thức về việc đã hoàn thành việc phát hành 1.050 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong lộ trình tăng vốn đến năm 2011. Theo đó, cổ đông chiến lược của Habubank là Deutsche Bank đã hoàn thành sớm việc mua đủ số lượng trái phiếu theo tỷ lệ sở hữu 10% cổ phần tại Habubank.

Theo báo cáo đã được kiểm toán mới nhất về kết quả hoạt động kinh doanh đến hết tháng 6, lợi nhuận trước thuế của Habubank đạt 301,6 tỷ đồng, theo đúng lộ trình kế hoạch năm 2010. Tổng tài sản toàn hàng đạt 29.581 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 15.500 tỷ đồng, tổng huy động đạt 25.470 tỷ đồng. Với 3.500 tỷ đồng vốn cổ đông, Habubank tiếp tục duy trì một cơ cấu tài chính lành mạnh, bền vững nhằm đảo bảo cho ngân hàng luôn hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả. Theo thông báo từ Hội đồng quản trị, Habubank đang hoàn thành những thủ tục cuối cùng tại các cơ quan quản lý để có thể chào sàn HNX vào tháng 11 năm nay. Song song các hoạt động kinh doanh, Habubank đẩy mạnh việc hợp tác để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, phát triển sản phẩm.