VinaCorp - Công ty Dệt may 29.3 (Hachiba) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

Theo đó, năm 2010 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ vủa công ty chỉ đạt 193,31 tỷ đồng, giảm tới 51,29% so với năm 2009. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán năm 2010 chỉ là 158,79 tỷ đồng, chỉ bằng 43,1% so với năm 2009; làm lợi nhuận gộp cả năm 2010 đạt tới 34,48 tỷ đồng, tăng 21,55% so với năm trước. Hoạt động tài chính năm 2010 lỗ tới hơn 10 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay lớn. Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,41% so với năm trước. Nhưng không bù đắp được phần chi phí tài chính, nên lợi nhuận thuần của công ty chỉ đạt 1,85 tỷ đồng, bằng 30,62% năm 2009. Lợi nhuận khác năm 2010 đạt tới 6,72 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần năm trước. Kết thúc năm 2010 công ty đạt 6,65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng nhẹ so với mức 6,13 tỷ đồng đã đạt được năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 1.903 đồng/cổ phiếu. Được biết, Hachiba hiện có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, trụ sở công ty đặt tại 60 Mẹ Nhu, Thanh Khê, Đà Nẵng. Tập tin đính kèm: Hachiba_KQKD_2010