Các chuyên gia bảo mật của hãng Symantec vừa phát hiện một website được hacker dựng lên để khai thác những máy tính chưa kịp cập nhật miếng vá gần đây dành cho ứng dụng Office Excel của Microsoft.