Vật thể giữ kỷ lục vật thể giống sao tối nhất trong vũ trụ là cặp sao “thất bại” song sinh, hay còn gọi là sao lùn nâu. Chúng sáng yếu ớt với độ sáng chỉ bằng một phần một triệu ánh sáng của mặt trời.