Dành riêng chongày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Nhà hát Tuổi trẻra mắt chùm hài kịch mới vó tựa đề Học giả và Tri ân với sự thể hiện của Chí Trung, Vân Dung, Hoa Thúy, Bá Anh…