Trên sân bóng, những pha ăn vạ hay xử lý quá vụng về của cầu thủ là một phần của cuộc chơi.