Đêm qua, hai phi cơ chở khách hạng nặng gồm Boeing 747 của British Airways và Airbus A340 của Sri Lankan Airlines đã đụng nhau trong khi đang lăn bánh trên đường băng sân bay Heathrow, London.