Sáng 24/12, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Bạch Đằng, Hải Phòng, đã tổ chức bàn giao tàu hàng 22.500 tấn số 4 cho Công ty Vận tải biển Vinalines thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.