UBND Thành phhố Hải Phòng vừa giao Sở Thủy sản tổ chức đoàn 10 doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu thủy sản tươi sống sang Ma Cao.

small_933.jpg