VIT - DefPro đưa tin: Một buổi lễ long trọng đã được tổ chức tại Singapore nhân dịp Hải quân nước này tiếp nhận chiến hạm – “tàng hình” cuối cùng lớp Formidable do Pháp chế tạo.