Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 2 tháng đầu năm 2010, thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đạt hơn 1,78 tỷ USD, bằng 27,3% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong 2 tháng đầu năm, Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có số vốn đăng ký dẫn đầu cả nước với 924 triệu USD Trong đó, có 88 dự án được cấp phép mới với vốn đăng ký hơn 1,61 tỷ USD (giảm 40,2% về vốn và giảm 42,5% về số dự án so với cùng kỳ năm trước). Vốn đăng ký bổ sung đạt 165,2 triệu USD (của 16 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước). Trong 2 tháng đầu năm đã có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép mới. Trong đó, Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có số vốn đăng ký dẫn đầu cả nước với 924 triệu USD, chiếm 57,2% tổng vốn đăng ký; tiếp đến là TP.Hồ Chí Minh 333,4 triệu USD, chiếm 20,6%; Bình Dương 212 triệu USD, chiếm 13,1%; Bắc Ninh 40,7 triệu USD, chiếm 2,5%; Hải Dương 37 triệu USD, chiếm 2,3%. Cũng trong 2 tháng đầu năm, tuy vốn đăng ký giảm nhưng vốn thực hiện ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng đến 10% so với cùng kỳ năm 2009. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp cùng cácđơn vị khác tích cực đẩy mạnh giải ngân, kết hợp với các địa phương tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn FDI. Vân Lưu