Kế hoạch vượt ngục của hai tử tù trốn trại tạm giam T16, Bộ Công an đã được chuẩn bị từ trước và bắt đầu từ 16h00 ngày 10/09.

Theo VTC