Kỳ ngộ nơi không ai muốn, nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu và nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Lương Quốc Dũng cùng ở một buồng giam. Đợt đặc xá này, họ đều có tên trong danh sách đề nghị…