Theo một video được đăng tải trên trang Nationalgeographic đã quay lại cảnh 2 con voi đực đối đầu với nhau để tranh giành quyền được giao phối với voi cái.