Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng đợt 2 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Mạc Thị Bưởi, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 3. Số điện thoại: ; Số Fax: (84-4) 38621520 4. Cổ phiếu chào bán: - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu; - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng); - Số lượng đăng ký chào bán: 755.333 cổ phiếu Đợt 2: Chào bán cho cổ đông hiện hữu 755.333 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 (Cổ đông đang sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm). 5. Khối lượng vốn cần huy động: Vốn huy động từ phát hành cổ phiếu đợt 2 dự kiến là 7.553.330.000 đồng (theo mệnh giá); 6. Mục đích huy động vốn: Công ty dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn cho dự án tại tỉnh Hưng Yên; 7. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu; 8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 cổ phiếu; 9. Thời hạn nhận đăng ký mua: - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua đợt 2: Ngày 3/3/2010; - Thời gian chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 3/3/2010 đến ngày 18/3/2010 (quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần); - Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 3/3/2010 đến 20/3/2010; 10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo Bạch: - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu - Địa chỉ: Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Số điện thoại: (84-4)38624826 ; Fax: (84-4)38621520 11. Phương thức nộp tiền: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. - Tiền mặt: Nộp tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (số 15, phố Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); - Chuyển khoản: Số tài khoản 05511 000 45 008 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Chi nhánh Hai Bà Trưng Hà Nội.