(VTC News) - Quyết định của Hamas xuất hiện vài giờ sau khi việc ngừng bắn đơn phương của Israel có hiệu lực. Trước đó, người ta đã hoài nghi về một nỗ lực hướng tới thỏa thuận ngừng bắn song phương khi rocket vẫn bắn vào Israel còn nhà nước Do Thái vẫn bắn phá tại Gaza.