Tay lái vừa về thứ 4 tại Australian GP tuyên bố sẽ không bao giờ để cho người tình lái xe khi hai người đi cùng nhau, một cách ám chỉ sâu xa rằng...