Hỏi: Nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm túi mật và cách phòng tránh bệnh ? Chị Nguyễn Lan Hương (Đống Đa)