Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ thay thế các vị trí chủ chốt trong lực lượng an ninh và cảnh sát nước này, trước khi tiến hành cải tổ nội các.