Ngày 12/4, sau khi phải trình diện và trả lời thẩm vấn cơ quan điều tra lần thứ 2, Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee cho biết ông cảm thấy quá mệt mỏi và đang cân nhắc việc từ chức.