Tổng thống Lee Myung Bak công bố chiến lược cắt giảm thuế đánh trên lợi tức của doanh nghiệp nhằm đạt mức tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy các kế hoạch dài hạn.

dn272 Dự kiến trong năm năm tới sẽ cắt giảm từ 20 – 25% so với mức thuế hiện tại đánh trên lợi tức của doanh nghiệp. Các công ty có lợi tức trên 100 triệu won sẽ được hưởng ưu đãi giảm thuế này. Chính phủ cũng có kế hoạch cho phép các công ty khấu trừ tới 10% lợi tức vào hoạt động nghiên cứu và phát triển. Việc cắt giảm thuế này sẽ ảnh hưởng đến các khoản chi của chính phủ cho các chương trình phúc lợi, nhưng sẽ giúp thúc đẩy tiêu dùng cá nhân, hoạt động kinh doanh và tạo nhiều cơ hội việc làm. Chính phủ cũng dự định sẽ giảm thuế chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản vào giữa cuối năm 2009. Phát ngôn viên Choi Kyung-hwan, một thành viên chính trong ủy ban chuyển đổi cho biết việc cắt giảm thuế tập thể sẽ là chìa khóa để thu hút các nhà đầu tư và các công ty nước ngoài cũng như tạo một môi trường kinh doanh thân thiện hơn.