Theo đài KBS, Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc ngày 9/4 đã bắt đầu triển khai các chương trình trên toàn quốc, để giúp đỡ những cặp vợ chồng kết hôn với người nước ngoài tìm hiểu về nhau cũng như về phong tục tập quán và văn hóa của mỗi nước.

"Chương trình hạnh phúc hôn nhân quốc tế" nhằm mục đích nâng cao hiểu biết lẫn nhau và đào tạo đối với các cặp vợ chồng xuất thân từ những nền văn hóa khác nhau. Các cặp vợ chồng sẽ được tư vấn về xã hội đa văn hóa và bình đẳng giới, giáo dục con cái và luật pháp liên quan đến cuộc sống sinh hoạt tại Hàn Quốc. Chương trình này đã diễn ra từ năm 2008 và cho đến nay thu hút khoảng 6.000 người tham gia./. (Vietnam+)