Ngày 4-4, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo: Từ năm 2009, chính phủ sẽ mở lớp về chương trình hòa nhập xã hội cho cô dâu (hoặc chú rể) nước ngoài.