Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Lee Myung-Bak cho biết ông sẽ tìm kiếm những "quan hệ chín chắn" với Nhật Bản.