Nếu như từ bỏ vũ khí hạt nhân và tham gia vào hiệp ước không phổ biến hạt nhân, CHDCND Triều Tiên sẽ nhận được nhiều biện pháp khích lệ, bao gồm cả việc thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện với Mỹ…