Hai tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 được quân đội Hàn Quốc phóng đi từ một địa điểm gần biên giới liên Triều chỉ ít phút sau khi tên lửa của Triều Tiên được phóng đi từ Bình Nhưỡng.

Hoa Hạ
Video: Reuters