SanOTC- Hôm thứ Hai này, Tổng thống Hàn Quốc đã thay đổi đội ngũ kinh tế của mình bằng cách thay thế vị Bộ trưởng tài chính Kang Man-soo bị nhiều trì trích bằng ông Yoon Jeung-hyun.