(HNM) - Ngày 18-1, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc đã bổ nhiệm giám đốc cảnh sát và giám đốc tình báo quốc gia mới. Thông báo của Văn phòng Tổng thống cho biết, các quyết định bổ nhiệm trên thể hiện ý định của Tổng thống khôi phục kinh tế và đẩy mạnh cải cách.