Ngày 27-3, Ủy ban Đạo đức công chức đã công bố báo cáo thường niên về tài sản năm 2008 của các quan chức cấp cao.