"Có người vì tôi mà gẫy chân, có cặp vợ chồng vì tôi mà cãi nhau, cũng có người “hâm mộ” ...