VTC Game sẽ tiến hành thả hoặc giảm án những tài khoản gian lận trong các game của họ phát hành, thời gian bắt đầu từ ngày 19 đến ngày 24/1.