Hanoinet - Ẩm ướt, nặng mùi và tối tăm là những ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nơi đây.