Khi khách đến quán tẩm quất và có yêu cầu thêm khoản “sung sướng”, bà chủ liền điều gái phục vụ ngay tại quán.>> Quán tẩm quất "phất" vì bán dâm