(VTC News) - Hội chợ Vietnam Expo 2009 sẽ diễn ratừ ngày 8 đến 11/4 vơísự tham gia của các doanh nghiệp từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới trong phạm vi 520 gian hàng.