Trận mưa thế kỷ ở Hà Nội đã nhấn chìm hàng nghìn ôtô. Chủ nhân của những chiếc xe này thì đứng ngồi không yên còn các công ty bảo hiểm thì thiếu nhân viên, không có xe cứu hộ… và khoản tiền chi trả cho sửa chữa xe ngập ước tính hàng trăm tỷ đồng.