Nhà thiên văn học người Anh Bill Napier từ trường Đại học Cardiff và các đồng nghiệp của ông ta từ các trạm khí tượng thiên văn ở Bắc Ireland đã đưa ra nhận định: đang có một số lượng lớn sao chổi “đen” vô hình trong hệ Ngân Hà tấn công trái đất của chúng ta mà mắt thường không thể nhìn thấy.