Cho dù chỉ nay mai thôi, rất có thể cấm bán hàng rong sẽ trở thành hiện thực; cho dù thế, thì những “hàng hoa rong”, những “tiếng rao lúc nửa đêm” nhọc nhằn vẫn phải sống cuộc sống của họ vì cơm áo mưu sinh.