(HNM) - Theo các cam kết khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ phải mở cửa cho hàng hóa nước ngoài tràn vào, bên cạnh đó còn phải cắt giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng theo một lộ trình. Điều này có lợi cho người tiêu dùng vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn