Sản phẩm làm ra không tiêu thụ được đã làm cho các DN khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn khủng hoảng. Giải pháp đầu tiên được các DN đồng loạt thực hiện là cắt giảm nhân công... dẫn tới NLĐ thất nghiệp, giảm thu nhập, gặp nhiều khó khăn.