Hàng nghìn người đã tìm về xóm 5, thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà - Hà Tĩnh) khi nghe tin “đức mẹ” hiển linh nhập vào một cô gái đang “chỉ đạo” cho mọi người đào tìm cổ vật trên nền đất của 1 ngôi chùa cổ.