Tình dục thật sự là món quà tuyệt vời của cuộc sống nếu người ta hiểu biết đúng đắn về nó. Ham muốn tình dục không phải là điều xấu xa, tội lỗi.