[Kênh14] - Từ bé đến giờ bạn đã được bao nhiêu người nắm tay?